Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » turistika » miesto

Miesto, Záhorie

Miesto v Záhorie

V Záhorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

miesto inde

okres Malacky (980x), okres Senica (760x), okres Skalica (394x), okres Myjava (270x), vojenský obvod Záhorie (200x), Borský Mikuláš (132x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (90x), Cerová (84x), Gajary (82x), Sološnica (80x), Zohor (76x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (71x), Veľké Leváre (70x), Závod (70x), Lakšárska Nová Ves (66x), Borský Peter (65x), Malé Leváre (65x), Pernek (64x), Jablonica (63x), Moravský Svätý Ján (61x), Rohožník (61x), Plavecký Štvrtok (61x), Šaštín-Stráže (60x), Lozorno (59x), Košariská (59x), Brezová pod Bradlom (57x), Cerová-Lieskové (56x), Chropov (54x)

Miesto, Záhorie:, 1 z 17

Márovie lúky, Medzi cestami, Hlávkova, Brezy od Lozornskej cesty, Pápežov výmoľ, Rybník, Mikové kliny, Dlhé kusy, Cez malú remízu, Lósy, Pri Lukavci, Stará Morava, Záchrastie, Topole, Končiny, Pri duboch, Špeňárové, Za pasekou, Šajby, Pri Jankových kadube, Ciglát, Pri malej hlbokej mláke, Bahno nad Poliankou, Sedlárová, Pri Brezových húšti, Pri zabitom húští, Jákovište, Stará pec, Margitina mláka, Pri jamách, Nad mraznicou, Na Rusnáčke, Tehelňa, Prídanky nad barinou, Veľké lúky, Gachovec, Rázovie vŕšok, Roviny, Lecova, Sady, Svätojurské vŕšky, Rajt, Hájske, Nad slaniskami, Humenice, Duhrová, Hrabník, Záhumenice, Diely od Dojča, Vinohrady hliníky, Nad Hoštákmi, Lizíková, Prostredné hyže, Priečne diely, Panské, Malé Dúbravky, Za pastierňou, Pod Ostrým vrchom, Na dráhach, Záhumenice

Miesto, Záhorie:, 2 z 17

Konopiská, Pasienok za Smuhou, Suchý les, Úhory, Za výmoľom, Pri lávke, Soliny, Dúbravka, Nad poľanou, Na slanisku, Bôričie, Pri kríži, Hurkové diely, Hrubé diely pod cestou, Záhumenice pri kostole, Pri jurskom chotári, V lieštine, Pod lúčkami, Slaniská, Tomišovci, Močiarne tatry, Blízke baracky, Lúky, Za krížom, Pod Abrodom, Bahno II, Hurbanec, Záhumenice k východu, Diely u splavka, Slanisko, V kruhu, Námestie, Darmovise, Skalka, Zadné pole, Predné jazierka, Brodské meandre Moravy, V struhách, Vinohrádky, Rázcestie, Úzke od Letničia, Rusnákovie včelín, Ploština, Horňákovská, Panský les, Pri lipke, Vravišky, Staré zelnice, Na trávnikoch pri vŕšku, Kraviarske, Hnátka, Za potokom, Levárske, Pri Morave, Horniacky včelín, Za vŕbím, Tatičky, Pri prepadlých zvonoch, hor. Dúbrava, Dúbrava

Miesto, Záhorie:, 3 z 17

Za humnami od Unína, Dráhy, Pri Hájnom, Nový Dvor, Na chmelnici, Kňazova kopanica, Bachárovci, Pri Vávrových včelíne, Dúbravky, Holint, Za Božkovcami, Dolný rybník, Padelky nad záhradkami a zelnice, Myjavská dolina, Dúbrava, Nad lúčkami, Záhumenice, Foškov vrch, Borník, Šinkérka, Pri dube, Domové lúky od boričia, Rovienky, Pri Kasprunovi, Drábovská, Bôrová, Panský majetok, Rovné, Pri hruške, Michalov vrch, Pod Vampilom, Červenica, Pod cestou od Radošoviec, V jazierkach, Beňová, Les, Ostrý vrch, Urbárske nivky, Diely, Ožratá, Za priekopou, Nad mlynice, V lese, Cengelka, Vajarský les, Horné paseky, Hrubé zámestie, Lipovec, Medárske diely, Záhumenice, Za krížami, Padelky, Blatisko, Za majerom, Diely k jaseňu, HPV, Šošovička, Hrubé Štepnice, Nový svet, Horné lúky

Miesto, Záhorie:, 4 z 17

Horný pasienok, Táboriská, Topole, Záhumenice, Hrabníky, Chrapače, Marošové skaly, Štít, Pod hradskou pri Brezinách, Horné rúbanice, Mrázových a Beňkových ohrada, Sedľiacky pasienok, Silasčíková, Langovky, Paseka hlboká dolina, Studienka, Kopánka, Barina, Hunkové diely, Pri peci, Nivky, V Lakšári, Maňovské, Pod vinohradmi, Hájkove, Slanisko, Pod hájom, Vajdových úhory, Rúbanice, Kočov, Barinská, Rovne, Brezička, Buláni, Na širokom, Rajovské, Padelky v dlhom poli, Grófová, Čierne blato, Nivky pod Hrabníkom, Jazda, Oskorušské predné diely, Kázikovci, Domovné lúky za Brístnym, Na nivách, Na Kavároch, Matkahezy, Paseky, Pri Hrčákovi dolné, Vinohrady Propaste, Pavúčky, Brezie, Dlhé diely, Druhý Deberník, Prídanky pod novosady, Pri Pechových roliach, Za Havnavom, Krátke kúty, Horné lúky pod kanálom, Krátke vysoké pole

Miesto, Záhorie:, 5 z 17

Husaríz, Chajuše, Niže kanála, U Hurbánky, Hušek, Pod perneckou cestou, Nad potôčkom, Šipoltové II, Dielce od radimovského, Pri Šeserovej mláke, Záhumenice pri kostole, V mlyniskách, Za zbrodné stránky, Davčové, Novosady dolné, Pri jelšine, Dlhé piesky, Lysina, Sedlička, Padelky za mlynom, Pod Kamencom, Sadenice, Stráne a Slaniská, Nad majerom, Petruchovci, Slanisko, Padelky za dolinou, Congerská, Kráľov vŕšok, Mockov vrch, Králova dolina, Hríb, Pri Fafruku, Za Habánskym dvorom, Janovská, Záverské padelky, Vojnovské, Volchovisko a štyri bučky, Gočálovec, Na prosniskách, Zemani, Augustínka, Sklady, U bielej hliny, Dva rady, Podolky za kríčkom, Zelenice, Hrudy, Dlhé od Zohoru, Podisky, Ohrada za kostolom, Polianky, Filipková, Pod Posvätnou, Pri Varagičke v jelši, Pod horným lesom, Pod jazerom, Nová hora, Vlčie horky, Okrúžka

Miesto, Záhorie:, 6 z 17

Pri výsadbe, Nadnivské diely, Chmelnice, V rakytí, Kováčov vrch, Činácke, Pod valom, Pri Husárových rybníkoch, Štvrte u starých šibeníc, Háje od Prietrže, Humniská, Nad humennými diely, Čierne blato, Za včelínom, Na dolci, Kalifáš, Vŕšky I, Vršn, Vyrúbané, Juríkova jama, Pod lesom, Dolné lúky, Oborka, Rakáreň, Pri kaplnke, Bederník, Trupových obora, U Minárov, Lingrab, Kostolišťský vŕšok, Piesky a mlyny u Dobiašky, Krúžkové, Hajdúchy, Štrnásta, Diely za cestou, Rúbanice, Prostredné hony, Na Posvätnej, Záhrady a stodoly, Môstky, Pri blate, Nad Lipkou, Predné pasoviská, Mlčovky, Pri Ištokových jazere, Za Mláčkami, Slanište, Šimkových húšť, Bajcarova dolina, Dolinka, U svätej vody, Mníšovská, Rotková niva, Kúdelovské, Čertova dolina, Otocká dolina, Lipina, Vitrád pri Dúbrave, Knapkovské lúky, Nivky

Miesto, Záhorie:, 7 z 17

Pod tehelňou, Chovanových mláka, Nižné záhradky v mlákach, Nad dedinou, V novine, Franvíz, Za Gabrišom, Pri ceste, U Vrabelčiakov, Murínka, Klčovanky, Záhumenice, Práškové, Strmochy, Bučnik, Paseky, Hrubé diely, Uľahlá, Podielky, Sásie, Brezy, Nad perneckou cestou, Kňazová Kopanica, Pole k háju, V jarkoch, Babiarovci-Remenárovci, Zelnice, Pri tehelni, Bahno, Pavlových vrch, Čárska lúka, Diely pri červenej vŕbe, Dufkových záhrada, Dolné Suroviny, Tŕnie, Tonková, Uhelničky, Koziarka, Pri jazere, Padelky pri háji, Pod Rybníkom, Telenčiarka, Kruhy, Dolná hora, Padelky, Višňovec, Hony, Kanichovská kopanica, Medzi krúžim, Kostolná, Turošnice, Pri Jelšine, Na dráhach, Bresty od Sekery, Rúbanice, Stráň, Pri Gutových jazere, Diely k Malvazu, Za Lakšárom, Uhliská

Miesto, Záhorie:, 8 z 17

Za brezím, Petrmedzie, Horné Suroviny, Brištie, Brosov kút, Pri výhone, Richtárstvo, Jasenácke, Bahno, Búrkova, Záhumenice, Hladké bore, Pri Hladíkovi, Močidlo, Dúbrava, Fafruk, Štvrte v jazernom poli, Trniny nad cestou, Bane, Hrubý pasienok, Nivky nad Bukovanami, Hruzovské lúčky, Luh, V hore, Pod Hrachoviskom, Poddubské, V tojtni pod cestou, Podhorie, Vŕšky a prostredný vrch, Šajdová a Behynce, Sasákov mlyn, Gbelský les, U Šenkárikov, Stará tehelňa, U Bilíkov, Závršky, Omlade, Za krúžkom II., Pri hruške, Šranky, Budavce, Hrubé lúky, Za jarkom pri Raňošovskom, Zadné diely, Diely, Pod Magdalénkou, Rakytiny, Kamenec, Končitých mlyn, Za Holou horou, Kubovská, ZO Hájky, Chorvátske hony, Pod dubské stránky, Drienová hora, Kňažové jamy, Na Vinkovskej, Rokytie, Uhlisko, Pole od Hlbokého

Miesto, Záhorie:, 9 z 17

Pod Uhliskami, Zelnice, Lósiky, U panskej línie, Na dieloch, Dubník, Pod horami, Doliny, Dolné lúky pod hájom, Kopanica, Pole od Budkovan, Kamenec, Za lavičkami, Vzdialenejšie záhumenice, Malcova dolina, Raková, Šajdička, Brezvovky, Hoštácke záhumenice, Močarina, Škrlite, Úhory, Prostredné achtele, Chrenkova dolina, Sološnický les, Diely k Rudavám, Heštún, Malé strany, Ďaleké baracky, Tomišov breh, Kolesné, Maliarikovci, Na kocúrce, Kúty, Potúčkovci, Pri Jurančinom kríži, Hrubé lazy, Kultúry, Diely barinské, Bláne, Černých jazierko, Suroviny, Maderovka, Panská strana, Hrabiny, Dielce k východu, Na lúčkach, Nivky, Za Veľkým, Moravské, Kočov pred kanálom, Minárčiny, Vráblova, Záhumenice, Vŕšky, Uhlička, Dúbrava, Sološnická dolina, Pri rektorovej, Mitrháčka

Miesto, Záhorie:, 10 z 17

Úzke diely, Výhon, Lopaty, Záhumenice pri koryte, Na Prstkovej, Dlhé vysoké pole, Český, Suchý rybník, Nechtáky, Pod bažantnicami, Pod úbočím, Legatné diely, Hrabník, Beňov vrch, Pri struhe, V lesoch, Včelinec, Korenec, Domkársky pasienok, Trnovec, Sigeta, Fedorky v oreší, Ražnisko, Kotkových niva, Na Galkách, Stránky k Stupave, U hája, Spálená, Pod jeleňou horou, Valovské, Kocúrové, Sedlíčka, Krčice, Blízkových humence, Záhumenice od hôr, Po holíčskú cestu, Kotol, Nad výmoľom, Hrabník, Na nivkách za záhumním, Borické, Rúbanice, Lopušná, Pod Civánošom, Role nové, Pláňava, Slaniská, U Hačkovej mláky, Domové lúky pod Tureckým stolom, Za rybníkom, Petrovoveský háj, Sihoť, Dolné lúky, Zajačia rúbaň, Horná mláka, Čertova hrádza, Na dráhach, Kolárikovci, U Olša od Myjavy, Borky

Miesto, Záhorie:, 11 z 17

Od zabitého, Pavlíkovská, Ohrady, Pri jame, Široké diely, Olšová niva, Obecné lúky, Krajné sady, Syslí bôrik, Panské, Lipový vrch, Pri sasine, Malé pole od hája, Dielce na prostredných stavaniach, Nivky a pridanky u haja, Valchovne, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Dolné paseky, Vančák, Prídanky od Radošoviec, Nízkeho mlýn, V jedličkách, Podolky, Pridanky a nivky v uzkych, Predné diely v kameniciach, Panské zeme nad pílami, Háje v brehoch, Pri kanáli, Ploštiny, Pod Malce, Piesky od Novoveského, Balatom, Masárka, Smuha, Holúbková, Za Hlbokou mlákou, Dubový vrch, Salaš, Hajbrodské lúky, Jahodnište, Dúbravy, Hrčov, Nízke lúky, Dlhé lazy, Nad tŕstím a krúžkom, Jánošov vrch, Malé Klčovanice, Krátke noviny, Podgajské, Jurečková lúka, Na kamennom jarku, Veľké Mliečne pole, Knižnica, Božský vrch, Rebrá, Pod Klinecbergom, Prvý Deberník, Kozáčky, Paseky, Nivky pod vinohradmi

Miesto, Záhorie:, 12 z 17

Tabuľky, Medzi vodami, Horné lúky, Horné hyže, Na roliach, Háje nad šášovské, Dlhý Vŕšok, Posádka, Dlhé, Moderská hora, Ivánkové, Sakovci, Pri peciach, Diely od lúčiek, Okrúhle, U žabiarových močidiel, Priečne diely, Sviniareň, Hliníky, Hrušovské, Dolná Hačková, Dudových humence, Urbár, Horné záhumenice, Konopiská, Padielky, Krovie, Ošrid, Pri úzkych trávnikoch, Pod synáčkom, Bizkovská, Nižné gazove, Nivky u hrádze, Teľací pasienok, Kubkova, Hrubé rúbaničky, Šanovsk, Pod Kráľovým vŕškom, Padelky v krivom kúte, Dubník, Hrudy, Vršná, Doliny, Vágalovci, Oskorušský les, Vápenkové diely, Pramenisko Rudavy, Nad krúžkom, U blata, Hanzlova roľa, Tri duby, Na Beňuškách, Šišulákov mlyn, Kút, Horné padelky, Mestské grefty, Pod zámkom, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Hlboká dolina, Dušnica

Miesto, Záhorie:, 13 z 17

Pri lúčnej mláke, Nad hájom, Jastrabinec, Baďurka, Pri jazere, Cipkáše, Chválenský mlyn, Pri čiernej studni, Za uhlom, Úboč, Pod ml kami, Lúčky, Nad Zlámanými pecami, Pri Matúškových kozliskách, Sládečkovia, Nad bórom, Pri močidle, Pri Jaseni, Vargvold, Hanzlova rola, Úboč, Les nad Kraľovou, Ámonova dolina, Krštenice, Kremenica, Na vŕškoch, Dráhy, Pod hájom, Šenkérových lúky, Lásky, Od jablonovského pri brezinách, Panské zeme nad Barancom, Pod mlynmi, Ságel, Bariny, Lingravy, Záhajné, Hríboviny, Pri Suchej doline, Veľkostatok, Štvrte v širokom poli, Priečne, Roľa hrádky, Padelkové pole od Kátova, Štepnice, Pod humnami, Zlodejovce, Petrová, Hrubá lúka, Pod struhou, Nivky od Močidlian, Urbársky pasienok, Dolina, Hrubý Chelbár, Hrúdy, Záhumenice za Myjavou, Účko, Senokosy, Stodoly za mostom, Mlynárová

Miesto, Záhorie:, 14 z 17

Pri Lazarovom bôriku, V ohrade, Pod Bradlom, Pole od Budkovian, Dúbravky, Frikáv, Lesy, Nad Vťelniskami, Pod Končinami, Za Totkami, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Pri Studienke, Pod Mikláňom, Niva pri Babinom, Padelky, Padelky dlhé, Cierna skala, Vcelniská, Dolné záhumenice, Deravá skala, Zbytky, Na mlyne, Drahy, Horné lúky, Pri Havlových lúkach, Úzke diely, Razgovica, Horné lúčky, Dr. Héska, Prosniská, Štefanove hrudy, Dubie, Pri kúte koniec, Hrubý Barvínek, U Borovských, Hrúzove lúčky, Uhliská, Petermedza, Kraje bok vinohradov, Lantovský les, Zajačia seč, Panský majetok, U hlinika, Vinohrady žebráky horné, Obora pri topoli, Pri Čistom jazere, Cechovské pole, Podhory, Nivky pri sv.Anne, Pod brehami, Za humnami od Bodkovian, Prídanky, Pavlíčka, Jancové, Košáre, Komárno, V Zbrodkách, Petrovské diely, Rakytiny, Rybnik

Miesto, Záhorie:, 15 z 17

Prostredné vinohrady, Podolky za dedinou, Pod uhelničkami, Priečne pasienky, Kopánky, Pod malou medzou, Pri Sokolovie jelší, Trstinka, Majernícka Bočina, Pri Frikáve, Na Habánskej ceste, Pri šedivých zelniciach, U verbajky, Nad Rásnikom, Pri Breze pri Chelbáre, Olšov mlyn, Trávniky, Konopnisk, Záhrady na dráhach, Stárnisko, Panský les, Dvorská lúka, Romanec, Vypálené, Balsar, Pod úvozom, Pri Danci, Šintarov vŕšok, Nad močiarom, Nivky nad Michalcom, Opendáky malé, Mliniskov vrch, Trnkov vrch, Zákľučské lúky, Niva záhumenice pri majeri, Roľa noviny, Za Hladíkom, Prostredné pole, Nad studenou vodou, Medzi cestami, Hrnčirky, Pod hajtnu, Pod lipou, Na pesermlyne, Soborovské hrudy, Na lúčkach, Hopkáč, Borník, U starej píly, Mozgová, Chmelnice, Betlehem, Slané bahno, Štvrte pod vysokým poľom, Klin, Za mlynom, Nad jamou, Klčované lúky, Dolne zahumenice, Pod úbočou

Miesto, Záhorie:, 16 z 17

Padelky, Pri obecnej tehelni, Juhásová a Trvajová, Paseka, Za barackami, Sanovska, Dušnica, Ignerka, Ferovec, Jandová dolina, Hlbokou dolinou, Nivky nad Jelenkových lúkami, Rudávka, Troganových lúčky, Kalaštov, Stredné pole, Kremenice, Záhumenice k západu, Bahno pod Poliankou, Majsterka, V kališkách, Priečne pri orechovci, Záleské diely, Pri Dlhej mláke, Letnicie, Cerovina, Dlhé rovné, Minárová, Pred majerom, Kopánky, Za majerom od Unína, Bok harastín, Prostredné pole pod hájom, Panské úhory, Horný rybník, Pilatky, Pätiradie, Bližné okrúžky, Horný novosad, Volovec, U Malého, Vlčie jamy, Za Malým, Za Topoľami, Bočiny, Siváci, Polákovci, Malé Mliečne pole, Hrubé Klčovanice, Vysoký kameň, Henrichov les, Pri Blanárke, Pri jazere, Husárovec, Za humná, Podjurské diely, Íly, Hanšpíle, Pri ďalekom rybníku, Salašík

Miesto, Záhorie:, 17 z 17

U rybníka, Podvinohradské lúky, Záhumnie, Uhliská, Štepnice za Velešom, Malý Fiďaš, Lazarová, Lapošnata, Holbičky, Za Malou hrádzou, Na ledniciach, Volárky, Na Osách, U hrádze, od Unína pri Háji, Svätojánska cesta, Belveder, Zadný vrch, Brezie, Konopisko, Dedkov vrch, Pri dube, Veľký piesok, Zadné hony, Husta sec, Piatová, Sakov vrch, Husárske diely, Pod hradskou, Pri rybníku, Pri Klenovke, Maňásková, Háj lesa a zrubiská, Slaniskový les, Juríky, Pod pálenicou, Sanitra a sady, Mláky, Zuščíkovci, Za kamenným mostom

miesto inde

okres Malacky (980x), okres Senica (760x), okres Skalica (394x), okres Myjava (270x), vojenský obvod Záhorie (200x), Borský Mikuláš (132x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (90x), Cerová (84x), Gajary (82x), Sološnica (80x), Zohor (76x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (71x), Veľké Leváre (70x), Závod (70x), Lakšárska Nová Ves (66x), Borský Peter (65x), Malé Leváre (65x), Pernek (64x), Jablonica (63x), Moravský Svätý Ján (61x), Rohožník (61x), Plavecký Štvrtok (61x), Šaštín-Stráže (60x), Lozorno (59x), Košariská (59x), Brezová pod Bradlom (57x), Cerová-Lieskové (56x), Chropov (54x)
miesto v okres Malacky
miesto v okres Senica
miesto v okres Skalica

Podobné, Záhorie:

2397x miesto, 529x orientačný bod, 203x turistické informácie, 171x poľovnícky posed, 106x prístrešok, altánok, 71x ohnisko, 53x orientačná mapa, 39x atrakcia, 17x studňa, 17x vodárenská veža, 16x miesto na piknik, 14x chranený strom, 11x komín, 7x štôlňa, 2x ZOO, 2x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Záhorie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zahorie.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.