Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » turistika » miesto

Miesto, Záhorie

Miesto v Záhorie

V Záhorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Záhorie:, 1 z 17

Červený Kríž, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Stupavská, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, Pod Handraškou, ZO Darmovise, Lázky, Na nive, Žriedlova dolina, Na tehelni, Horné ohrady, Krúžky II, Háj, Nad rybníkom pri cintoríne, Novomestská, Na nivách, Na panskej roli, Kopce, Kremenice, Závodnovci, Vinohrady Lištiny, Trávniky, Záhumenice, Dolina, Levárske lúky, Prístav Skalica, Trnovec, Medzi včelínmi, ZO Hájky, Pláňavy, Vinohrady kolébky, Kopánka, U Siváčkov, Myjavská dolina, Čierne blato, Habánsky dvor, U Zemanov, Kodreta, Dolina, Hurbanova dolina, Malejov, Panské zeme nad Barancom, Pod Kremenicou, Kamenec, Pred stanicou, Vinohrady psíky, Na jamách, Dolné lúky, Danov vrch, Zálesné, Pod vinohradmi, Hušek, Pagáčovci

Miesto, Záhorie:, 2 z 17

Za potokom, Vrbovčianka, Pod Kuliškou, Petruchovci, Nový Dvor, Sakovci, Trvajová dolina, Juhásová a Trvajová, Sakov vrch, U Mosných, Betlehem, Jurčatárovci, Blatniakovci, Holbičky, Zazová, Horné Košariská, Sojáky, Dolne zahumenice, Juríky, Vlčie jamy, Vágalovci, Siváci, Ohradená, Sviniarka, Maliarikovci, Ušiakovci, Bachárovci, Talčíkovci, Dolný výhon, Ševčíkove a Kružičkove vŕšky, Durcovia, U Minárov, Boháčovci, U Šenkárikov, Močiare, Pláčkovci, Piatová, Ušiakovci a Podmatúšikovci, Šlahorčina, U Borovských, Sasákov mlyn, Potúčkovci, Kázikovci, Mackovia, Rúbané, Foškov vrch, Dolná Polianka, Formanec, Bôrikovci, Nový mlyn, Panská strana, Pri mlyne, Nad teheľňou, Dlhé pri Morave, Slanište, U Rumankov, U Vravišov, Pučavky, Pod valom, Zadovec

Miesto, Záhorie:, 3 z 17

U Taranov, Polákov vrch, Prídavky, Píla, Tomišovci, U Zábojníkov, Priečne, Kršlenica, Syslí bôrik, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Pri rybníčku, Holičský háj, Pod hajtnu, Nad studienkou, Panské, Olšová hora, Lazušky, U Devanov, Horné lúky, Holičský les, Ovsisko, Ikea Industry GATEHOUSE, Troganových lúčky, Továrenská, Účko, Ohradky, Hlbočina, Vápenky, Močariny, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Kradlov, Za pastierňou, Nad Drmolezom, Za kultúrnym domom, Za stávkami, Pri kaplnke, Obora, Studené mosty, hladky bor, Henrichove záhony, Bahno, Vlčie jamy, Pohorelisko, U Heribanov, Ražnisko, Teplica, teliarova, Nad mraznicou, Rakáreň, Krížnica, Mešterova lúka, Čertova hrádza, HPV, Husta sec, Kršiačky, Mihočkovci, Zadný vrch

Miesto, Záhorie:, 4 z 17

Pod Ostriežom, Matejkova dolina, Henrichov les, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Pod Barancom, Nivky pod vinohradmi, Močiare, Domkárske stráne, Brezvovky, Oskorušské predné diely, Dolné lúky, Nové hory a lieštiny, Prídanky od Radošoviec, Davčové, Tehlárová, Hrčnov, Spálená, Lipiny, Lopušná, Bajcarova dolina, Rúbanice, Pol hona, Nivy od Radošoviec, Cerovina, Diely za humnami k vinohradom, Mederie, Pod úbočím, Pod úbočím, Lysina, Záhumenice, Medzi potokmi, Pod cestou od Radošoviec, Lúky zbytky, Diely oskorušské a roľa Lúky, Pod Končinami, Nad poľanou, Hrčov, Minárčiny, Ivánkové, Ostrá úboč, Kresáková, Janov laz, Pod hájom, Brezovské, V hore, Rybnik, Diely u splavka, Oskoruša, Pri Jelšine, U bariny, Vzdialenejšie záhumenice, Barina, Konopniska, Pole od Stefanova, Splavek, Za Hoštákom, Pod Petrovou lúkou, Lúky šášovské, U svätej vody, Kršiačky

Miesto, Záhorie:, 5 z 17

Oskorušský les, Rokytie, V uzkych, Letnicie, Šenkérových lúky, Konopiská, Junovie vŕšok, Na Brezovej, Dvoly, Blízke baracky, Za výmoľom, Pri brezinách, Slaniská, Ďaleké baracky, Hruzovské lúčky, Horné chalupy, Pri Zelenkovcoch, Drinov, Kraj boru, Jákovište, Diely za dedinou, Na lúčkach, Nivky a pridanky u haja, Na ľadnici, Petrova lúka, Junáška, Patákové, Pridanky za vinohradmi, Pod Mikláňom, Háje nad šášovské, Halaksová, Pod Závrším, Dolná mláka, Záhumenice, Medzi krúžkami, Za drinovcom, Rovienky, Pod Civánošom, Vŕšky, Pole za humni od Unina, Zúbková, V ohrade, Pri peciach, Okolo lesov, Pridanky u dolnych, Tvrdzina, Úboč, Za humny od Petrovej Vsi, Pod rúbanicami, Pri Studienke, Brezička, Za priekopou, V Lakšári, Dolina, Borické, Pridavky v dolnych, Horná mláka, Rechtorské obecné, Za obecnou lúkou, Háje

Miesto, Záhorie:, 6 z 17

Dlhé rovné, Za uhlom, Kúdeľove nivy, Pri hrubej mláke, Pridanky a nivky v uzkych, Batková, Medzi barackami, Bôrová, Za dúbravkou, Na staništi, Nivky nad lipovcom, U vrby, Dlhé lúky, Filipková, Za barackami, Kraj hája, Hrúzove lúčky, Úval, Drinovec, Nivky a dlhe podhajky, Pole za humny od Unina, Pri jazere, Šošovička, Pri blate, Za Lakšárom, Gašparových lúky, Triangel, Na Posvätnej, Matiaškov vŕšok, Jasenácke, Romanec, Bahno, Štingál, Pri lúčnej mláke, Hrabovec, Rubanice, Petrmedzie, Lósy, Pláňava, Pod Vŕškami, Ciglát, Splavek a drahy, Na panskej hranici, Rúbanice, Záhumenice, Mäsiarky, Grgás, Harasek, Pobudka, Dúbrava, V kruhu, Šušulákovci, Kolovrátok, Salaš, Bôričie, Kutica, Lantovský les, Augustínka, Husárovec, hor. Dúbrava

Miesto, Záhorie:, 7 z 17

Medzi mlákami, Pod Telarovou, Pod Zápačím, U blata, Pri Chudých stodolách, Rechtorské panské, Husáriská, Mitrháčka, Pole v sirokych od Unina, Bahulových vŕšok, Na ohradách, Na dolných lúčkach, Pačitov, Dolné lúky, Lysický kút, Telenčiarka, Za rybníkom, Smrekovec, Banarka, V lazoch, Za Topoľami, Pri Šimkových lúkach II, Pri jame, Pod jeleňou horou, Na dráhach, Janíková, Pri studienkach, Františkova, Hate, Ľadovňa, Sihote, Nad Oborou, Obora, Pri tehelni, Pasečka, Pri Šeserovej mláke, Pri jarku, Pri dube, Trstinka do potoka, Pri úzkych trávnikoch, Do Holej hory, Za mlynom, Pri Husárových rybníkoch, Dva rady, Pri Šimkových lúkach I, Pri sasine, Pod potokom, Nad Vťelniskami, Polianky, Cierna skala, Pod Korlátkou, Pri hruske, Pid dubinou, Dielne luky letnicske, Šipoltové II, Pod Vampilom, Na kamennom jarku, Majsterka, Lošonská, Medzi cestami

Miesto, Záhorie:, 8 z 17

Hrabovec, Kamenné vráta, Trstinka, Dubové hrudy, Olivy, Valovské, Koniarka, Za lavičkami, Na vŕškoch, V panohe, Horné dubníky, Kubášova, Za Mláčkami, Malcovské lúky, Bravenčí kruh, Stará pec, Tŕnie, Močidlo, Za výmoľom, Nad Petenskou, Včelinec, Za nivou, Nad lavičkami, Otocká dolina, Nad jamou, Pod hôrkami, Chrasťová hora, Pri Jaseni, Bachraňa, Za humná, Malé Vagrvoldy, Vítkov kút, Jazerské, Nový dvor, Dolné dubníky, Vcelniská, Pod mlynom, Pod holou horou, Vŕšky I, U bielej hliny, V Cajtniach, Horniacky včelín, Vargvold, Matkahezy, Hanglovič, Za dubovými hrudami, Deravá skala, Krštenice, Olšov mlyn, Drieňová hora, Cez, Hačková, Drahy, Malá kamenná dolina, Kamenište, Murínka, Zobokov kút, Malé lúky, Za rybníkom, Nad lúčkami

Miesto, Záhorie:, 9 z 17

Laz, Baďurka, Na piesku, Mláky, Bahno II, Diely od Kuklova, Pri Havlových lúkach, Chmeľová mláka, Margitina mláka, Šipoltové I, Bahno I, Podielky, Pri Oborke, Pri Ištokových jazere, Veľké Mliečne pole, Nad hájičkom, Pri včelínoch, Hoštácke záhumenice, Nad rybníkom, Na Galkách, Na pesermlyne, Pri Laboši a Sokolde, Štefanove hrudy, Stredná hora, Dubník, Rúbanice, Lázek, Na hrudke, Sásie, Kozánek, Tančibok, Pri Jankových kadube, Pod jamou, Hurbanka, U Štemberka, Oborka, Na slanisku, Les, Stádnisko, Biele studienky, V kúte, Na konci, Pri zabitom húští, Vŕšky, Pri Vávrových včelíne, Za vrchom, Pri Sokolovie jelší, Malý Fiďaš, Veľký Fiďaš, Za Húškami, Pri výsadbe, Dolná Hačková, Pri Jurančinom kríži, Pod vinohradmi, Pri Komárových kríži, Na chmelnici, Valy, Pri kríži, Topole, Pri jazerách

Miesto, Záhorie:, 10 z 17

Za potokom, Nad studenou vodou, Padelky, Nové pole, Janovská, Pri Valoch, Stará vdova, V studenej vode, Valchovne, Pri lipke, Na vysokých nivách, Struha, Otcovská, Pri hlbokej ceste, Pri Brezových húšti, Bukovina, Pri Konečných lúke, Na zbytkoch, Na výhone, Pri dubských ohradách, Na mlyne, Pri Hladíkovi, Podisky, Kozí chrbát, Štefkovská, Ferovec, Nad dolinou, Medzi lúkami, Slanisko, Ságel, Pavlíkovská, Pod Malce, Pod vrchom, Na širokom, Za luhom, Dolina, Tótne, Pri tehelni, Hrudy, Dlhá lúka, Dobiaška, Kamenná seč, Jágarská, Vypálenisko a Bahno, Fojtlínovec, Mrázových brezy, Pri Blanárke, Pramenisko Rudavy, Pri rybníčku, Za balatou, Pavlíčka, Hliníky, Čulanka, Táboriská, Piesky a mlyny u Dobiašky, V kúte, Mláky a Pecisko, U Plankov, Nad Malkovcom, Diely pri jazierku

Miesto, Záhorie:, 11 z 17

Na Habánskej ceste, Petrová, Pod Mackových mlákou, Malé Mliečne pole, Škripicový výmoľ, Linkovec, Záhumenice od lesa, Medzi cestami, Bizkovská, Pri panskej studni a pri jazere, Ľadovňa, Pod tehelňou, Pasienok, Kultúry, Sadenice, Za Hladíkom, Za Totkami, U obuchových jám, Topole, Pri Martinovi, Vajdových úhory, Húšky, Baniarka, Šajdička, Pri krúžku, Od chotára, Malova záhrada, Vampil, Pod ježovkou, Dudových humence, Dúbravka, Pri Gutových jazere, Gachovec, Včelkovec, Rázovie vŕšok, Spodná Klčovanica, Smoliarov háj, Brezová hora, Horvátovská, Pri Matúškových kozliskách, Môstky, Pri kravej hore, Od Šaštínskeho, Pri Trajlinkoch, Zánivčie, Piesky, Maňovské, Panské úhory, Pri stodolisku, Pri Sokolovie olší, Mokrovské, Mrázových a Beňkových ohrada, Podolky za kríčkom, Dolné mlyny, Sovovská, Samkové záhrady, Hurbanec, Diely od Sekúl, Malkovec, Sádky

Miesto, Záhorie:, 12 z 17

Paseky, Stodoly za mostom, Dufkových záhrada, Široké trávniky, Pri záhradkách, Pri duboch, Horňákovská, Michalkových jazierko, Dopierka, Pri Pechových roliach, Bakanovec, Okrúhle, Hlaviny, Dubie, Volárka, Kamenec, Hanšpíle, Černých jazierko, Pobudovec, Niže kanála, Drábovská, Hrušovské lesy, Od novoveského chotára, Piesky, Gočálovec, Patrónske, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Matulových hrudy, Pri lávke, Trupových obora, Kút, Šajdová a Behynce, Zvonice, Čúpava, Kalaštov, Smrdáčka a Múčkových olšie, Konopiská, Lúky pod Rudavou, Kotkových niva, Pod Magdalénkou, Blízkových humence, Pri dube, Petrova medza, Pri šedivých zelniciach, Dlhé, Na hornom mlyne, Pri husníku a Mackových mláka, Pri struhe, Pri mlyne, Maderovka, Koziarka, Výmol, Hrušovské, Predná hora, Volárky, Tvrdina, Petermedza, Záhumenice pri kaplnke, Za balatou a Dudových humence, Panské nivy

Miesto, Záhorie:, 13 z 17

Pri Šajdíkovi, Pri jazere, Stará tehelňa, Piesky od Novoveského, Rokytie, Balsar, Klčovisko za tehelňou, Pri kaplnke, Pri močidle, Za rybníkom, Blatisko, Za Habánskym dvorom, Lazarová, Bobogdan, Prostredné pole pod hájom, Katarinin dvor, Šaštínsky les, Úhory, Hoštácke pri Morave, Hlaviny, Za fabrikou, Bažantnica, Čárska lúka, Levársky lesík, Pri rektorovej, Pri kňažskej, Čistonek, Záhrady a stodoly, Diely, Na dolných lúkach, Prostredné, Sedliacky dolný rybník, Pri peci, Niva pri Babinom, Porec, Malé lúky, Dlhé noviny, Za majerom od Unína, Abrod, V kaliskách, Hanzlova rola, Levársky les, Svätojánska cesta, Horné lúky, Pri Karolinom majeri, Orlová, Pri Kosáku, Veľký Kadlúbok, Hájne, Nivky, Klčovanice za tehelňou, Dolný rybník, Fafruk, Noviny v kúte, Prostredné pole pod hájom, Za Pláňavou, Roztratené lúky I, Za kopánkou, Za mlynom, Sady u Pivernuka

Miesto, Záhorie:, 14 z 17

Zajačia rúbaň, Zajačia seč, Obora u topola, Na Abrode, Rybárových kučovanice, Horný rybník, Panský majetok, Fafrák, Ohrada, Pri hruške, Michalkovský dvor, Bresty od Radimova, Stará Morava, Výhon dúbrava, Dúbrava, Na Ose, Za smolnou pecou, Kňažské lúky, Panské, Belveder, Hliníky, Mláka, Pod Abrodom, Klčované lúky, Štít, Niva nad majerom, Panské, Hanzlova roľa, Pri ceste, Ožratá, V jazierkach, Od zabitého, Pole k háju, Pod skepami, Veľká Pláňava, Od hája nad lúku, Krátke noviny, Korytiny, V kališkách, Urbárske stavanie, Veľký Laz, Za rybníkom, Bahence, Kaplnky, Petrovoveský háj, Bresty od Sekery, Malý lekverd, Pod Íly, Lipovec, Na slanisku, Pri kre, Pod Hurbánkom, Lúčky pri Morave, Lúčky, Nepriazne, Malý Kadlúbok, Pasoviská, Štrnásta, Habánske diely, Podzelená

Miesto, Záhorie:, 15 z 17

Sekera, Malé zbytky, Výhon, Prídanky pod sadmi, Otrčhora, Panský les, V jedličkách, Bystrá, Veľký kút, Osemnásta, Borník, Za lesným, Zadné hony, Rasochy, Hríb, Vinohrady nad sklepmi, Pole v úzkych, Pri Morave, Levárske, Lúčky, Pred majerom, Pod ml kami, Malé pole od hrádze, Pri kameni, Malé pole od hája, Novosádky, Kadúbek, Husaríz, Pod synáčkom, Pasienok nad mlákou, Podmlynárová, Sady, Košarina, K Furtovi, Pod pílou, Íly, Pod Čajkami, Pápežov výmoľ, Bahno, Barinské diely, Pod horným lesom, Malý Peterklín, Kotol, Strany, Štefkovci, Duhrová, Rovné, Hrabník, Kocúri, Dolné lúky, Pred dolinou, Grófová, Pod Sadmi, Nad vinohradmi, Sološnická dolina, Na Puškárovej, Kruh, Malá Šimkovská, Medzi vodami, Jancová

Miesto, Záhorie:, 16 z 17

Pri bielej hline, Štvrté, Pod Jancovým, Pod hrádzou, Polesina, Dlhé kusy, Nové Hory, U Vrabelčiakov, Remenácia, Kopánka, U starej píly, Jancové, Pod bažantnicami, Horné Kuglové, Halba, Končiny, Gašparová, Vypálené, Hoštáky, Laz, Záhumenice, Paseky, Panské po Čajkami, Lopaty, Hrabovky, Na čistinách, Dlhé hony, Za Michalkom, Veľká Šimkovská, V krúžkoch, Pod Bradlom, Zelenice, Borky, Chrenkova dolina, Za Dúbravou, Hrnčirky, Hoštácke nivky, Polianky, Uhliská, Chorvátske hony, Čudovec, Kolárikovci, Rakytiny, Háj, Pod Hrenákovými brehmi, Malý Barvienok, Kremenica, Dráhy, Kylava, Humenice pod bažantnicami, Vojské, Kozáčky, Pole pod Íly, Veterník, Padelky, Medzi jarkami, Pri kanáli, Závršky, Valovská, Kočov

Miesto, Záhorie:, 17 z 17

Hoštácke pod bažantnicami, Pred hornou lúkou, Diely za Hrubou cestou, Omlade, Koštolské, Mierkové, Pod Vajarskou, Tichý vrch, Pri ceste, Hory, Prostredné vinohrady, Nad mlákou, Silasčíková, Mosnácka, V hornom lese, Močarina, Horné diely od radošovského hája, Holúbková, Pole od osuského, Palkova lúka, Hliníky, Horné lúky, Za Jurágmi, Holešky, Medzi vinohradmi, Panské, Gašparka, Jurečková lúka, Minárová, Záhumenice, U Dúbravy, Pri Lukavci, Za držbochom, Podhory, Dolné Kuglové, Hrabník, Bachračka, Smrdáčky, Petruchová, U jazierka

miesto inde

okres Malacky (976x), okres Senica (758x), okres Skalica (395x), okres Myjava (273x), vojenský obvod Záhorie (204x), Borský Mikuláš (133x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (84x), Sološnica (79x), Gajary (78x), Zohor (75x), Láb (73x), Závod (71x), Veľké Leváre (71x), Plavecký Mikuláš (69x), Lakšárska Nová Ves (67x), Borský Peter (65x), Pernek (64x), Jablonica (64x), Rohožník (62x), Malé Leváre (62x), Plavecký Štvrtok (62x), Košariská (61x), Šaštín-Stráže (60x), Lozorno (59x), Brezová pod Bradlom (57x), Cerová-Lieskové (56x), Chropov (54x), Moravský Svätý Ján (53x)
miesto v okres Malacky
miesto v okres Senica
miesto v okres Skalica

Podobné, Záhorie:

3768x turistika, 2395x miesto, 445x orientačný bod, 392x strom, 146x turistické informácie, 145x poľovnícky posed, 72x prístrešok, altánok, 44x ohnisko, 38x orientačná mapa, 25x atrakcia, 16x miesto na piknik, 14x studňa, 14x chranený strom, 8x komín, 6x štôlňa, 6x vodárenská veža, 2x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Záhorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zahorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.