Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » turistika » miesto

Miesto, Záhorie

Miesto v Záhorie

V Záhorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Záhorie:, 1 z 17

Červený Kríž, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Stupavská, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, Na tehelni, Lázky, Pod Handraškou, Horné ohrady, Na nive, ZO Darmovise, Žriedlova dolina, Krúžky II, Háj, Nad rybníkom pri cintoríne, Novomestská, Na nivách, Na panskej roli, Kremenice, Kopce, Závodnovci, Vinohrady Lištiny, Záhumenice, Trávniky, Levárske lúky, Trnovec, Prístav Skalica, Myjavská dolina, Vinohrady kolébky, U Siváčkov, Kopánka, Čierne blato, Pláňavy, ZO Hájky, Medzi včelínmi, U Zemanov, Habánsky dvor, Dolina, Panské zeme nad Barancom, Dolina, Hurbanova dolina, Kodreta, Malejov, Kamenec, Pred stanicou, Pod Kremenicou, Vinohrady psíky, Na jamách, Dolné lúky, Danov vrch, Zálesné, Pagáčovci, Za potokom, Trvajová dolina

Miesto, Záhorie:, 2 z 17

Sakovci, Pod vinohradmi, Vrbovčianka, Hušek, Blatniakovci, U Mosných, Petruchovci, Nový Dvor, Betlehem, Pod Kuliškou, Juhásová a Trvajová, Jurčatárovci, Sakov vrch, Dolne zahumenice, Vágalovci, Vlčie jamy, Sojáky, Juríky, Zazová, Holbičky, Horné Košariská, Siváci, Maliarikovci, Ušiakovci a Podmatúšikovci, Bachárovci, Boháčovci, Durcovia, Dolný výhon, Ševčíkove a Kružičkove vŕšky, Piatová, Sviniarka, U Šenkárikov, Pláčkovci, U Minárov, Ušiakovci, Talčíkovci, Šlahorčina, Močiare, Ohradená, Potúčkovci, U Borovských, Sasákov mlyn, Kázikovci, Dolná Polianka, Panská strana, Bôrikovci, Foškov vrch, Formanec, Mackovia, Rúbané, Nový mlyn, Slanište, Nad teheľňou, Dlhé pri Morave, Pri mlyne, Polákov vrch, Zadovec, Prídavky, Pod valom, U Rumankov

Miesto, Záhorie:, 3 z 17

Píla, U Taranov, Pučavky, U Vravišov, Tomišovci, U Zábojníkov, Priečne, Kršlenica, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Nad studienkou, Holičský háj, Pri rybníčku, Pod hajtnu, Olšová hora, Lazušky, U Devanov, Horné lúky, Panské, Holičský les, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Troganových lúčky, Továrenská, Účko, Hlbočina, Ohradky, Močariny, Malý háj, Vápenky, Nad Bednárovým, Z hradn, Kradlov, Za pastierňou, Nad Drmolezom, Za kultúrnym domom, Za stávkami, Pri kaplnke, Studené mosty, hladky bor, Henrichove záhony, Pohorelisko, Rakáreň, teliarova, Vlčie jamy, Ražnisko, U Heribanov, Teplica, Bahno, Nad mraznicou, Husta sec, Krížnica, Čertova hrádza, Mešterova lúka, HPV, Dolné lúky, Nivy od Radošoviec, Rúbanice, Pod úbočím, Prídanky od Radošoviec

Miesto, Záhorie:, 4 z 17

Spálená, Minárčiny, Pod Barancom, Medzi potokmi, Nad poľanou, Brezvovky, Lysina, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Davčové, Nivky pod vinohradmi, Pod úbočím, Hrčnov, Záhumenice, Cerovina, Mederie, Mihočkovci, Močiare, Diely za humnami k vinohradom, Domkárske stráne, Lipiny, Bajcarova dolina, Pod Ostriežom, Kršiačky, Pol hona, Diely oskorušské a roľa Lúky, Oskorušské predné diely, Ostrá úboč, Pod cestou od Radošoviec, Ivánkové, Lopušná, Tehlárová, Matejkova dolina, Lúky zbytky, Henrichov les, Janov laz, Hrčov, Kresáková, Nové hory a lieštiny, Zadný vrch, Pod Končinami, Za dúbravkou, Diely u splavka, Halaksová, Šenkérových lúky, Za výmoľom, Kršiačky, U svätej vody, Ďaleké baracky, Zúbková, Splavek, Pri hrubej mláke, Na staništi, Junovie vŕšok, Pridanky za vinohradmi, Nivky a pridanky u haja, Pridanky u dolnych, Drinov, Blízke baracky, Junáška, Tvrdzina

Miesto, Záhorie:, 5 z 17

Na Brezovej, Batková, Za priekopou, Konopniska, Dvoly, U vrby, Pole za humni od Unina, Dlhé rovné, Medzi krúžkami, Pridavky v dolnych, Na ľadnici, Bôrová, V uzkych, Brezovské, Rokytie, V hore, Pri peciach, Pod Mikláňom, Brezička, Háje nad šášovské, Pri Jelšine, Konopiská, Pole od Stefanova, Za obecnou lúkou, Za Hoštákom, V ohrade, Pod Civánošom, Petrova lúka, Hruzovské lúčky, Pri Studienke, Barina, Dlhé lúky, Za drinovcom, Vzdialenejšie záhumenice, Kraj hája, Drinovec, Úval, Horné chalupy, Rechtorské obecné, Kúdeľove nivy, U bariny, Nivky a dlhe podhajky, Okolo lesov, Pri Zelenkovcoch, Pole za humny od Unina, Pri jazere, Na lúčkach, Jákovište, Oskoruša, Pri brezinách, Za uhlom, Háje, Za barackami, Pod Závrším, Záhumenice, Kraj boru, Medzi barackami, Diely za dedinou, Nivky nad lipovcom, Letnicie

Miesto, Záhorie:, 6 z 17

Vŕšky, Za humny od Petrovej Vsi, Pridanky a nivky v uzkych, Oskorušský les, Borické, Pod hájom, Pod Petrovou lúkou, V Lakšári, Lúky šášovské, Slaniská, Horná mláka, Dolina, Hrúzove lúčky, Úboč, Patákové, Rybnik, Dolná mláka, Filipková, Rovienky, Pod rúbanicami, Kolovrátok, Jasenácke, Bahno, Mäsiarky, V kruhu, Grgás, Matiaškov vŕšok, Na ohradách, Rubanice, Romanec, hor. Dúbrava, Pri blate, Bôričie, Husáriská, Na panskej hranici, Augustínka, Triangel, Pod Vŕškami, Pláňava, Ciglát, Za Lakšárom, Lósy, Lysický kút, Rechtorské panské, Salaš, Mitrháčka, Bahulových vŕšok, Na Posvätnej, Dolné lúky, Husárovec, Pod Telarovou, Lantovský les, Pri Chudých stodolách, Za rybníkom, U blata, Harasek, Pačitov, Hrabovec, Pod Zápačím, Rúbanice

Miesto, Záhorie:, 7 z 17

Telenčiarka, Splavek a drahy, Medzi mlákami, Petrmedzie, Šušulákovci, Šošovička, Kutica, Záhumenice, Dúbrava, Na dolných lúčkach, Štingál, Pole v sirokych od Unina, Gašparových lúky, Pri lúčnej mláke, Pobudka, Olivy, Deravá skala, Pri Šimkových lúkach I, Drieňová hora, Pri jarku, Pri Husárových rybníkoch, Koniarka, Pri sasine, Na dráhach, Sihote, Za nivou, Drahy, Pri Jaseni, Dolné dubníky, Pri Šeserovej mláke, Lošonská, Nový dvor, Za Topoľami, Nad Vťelniskami, Polianky, V Cajtniach, Trstinka do potoka, Jazerské, Kamenné vráta, Vargvold, Pri jame, Na vŕškoch, Za dubovými hrudami, Dielne luky letnicske, Malá kamenná dolina, Majsterka, V panohe, Pod potokom, Janíková, Pid dubinou, Ľadovňa, Banarka, Do Holej hory, Za výmoľom, Pod Korlátkou, Pod mlynom, Hanglovič, Malcovské lúky, Horné dubníky, Pri hruske

Miesto, Záhorie:, 8 z 17

Močidlo, Olšov mlyn, Pod Vampilom, Smrekovec, Matkahezy, Vcelniská, Pri dube, Trstinka, Za Mláčkami, Hrabovec, Bravenčí kruh, Tŕnie, Pri studienkach, Nad jamou, Dubové hrudy, Cierna skala, Obora, Valovské, Pasečka, Pod jeleňou horou, Na kamennom jarku, Stará pec, Nad Petenskou, Františkova, Kubášova, Vŕšky I, Pri Šimkových lúkach II, Pod holou horou, Malé Vagrvoldy, Vítkov kút, Za mlynom, Nad Oborou, Krštenice, Hate, V lazoch, Horniacky včelín, Včelinec, Za humná, Otocká dolina, Pri úzkych trávnikoch, Šipoltové II, Medzi cestami, Pri tehelni, Cez, Bachraňa, Kamenište, Za lavičkami, Pod hôrkami, Chrasťová hora, U bielej hliny, Dva rady, Hačková, Nad lavičkami, Biele studienky, Zobokov kút, Štefanove hrudy, Pri Sokolovie jelší, Janovská, Nad lúčkami, Za rybníkom

Miesto, Záhorie:, 9 z 17

Veľké Mliečne pole, Les, Tančibok, Bahno II, Podielky, Vŕšky, V studenej vode, Pri Hladíkovi, Bahno I, Nad rybníkom, Bukovina, Za potokom, Za vrchom, Pri Havlových lúkach, Na pesermlyne, Kozánek, Pri Laboši a Sokolde, Stará vdova, Pri lipke, Struha, Baďurka, Pri Oborke, Nad studenou vodou, Pri Ištokových jazere, Pri kríži, Lázek, Pri hlbokej ceste, Pri dubských ohradách, Pri Jankových kadube, Veľký Fiďaš, Na zbytkoch, Oborka, Šipoltové I, Chmeľová mláka, Stádnisko, Otcovská, Pri Jurančinom kríži, Rúbanice, Na vysokých nivách, Pri včelínoch, Sásie, Pri Komárových kríži, Nad hájičkom, Dolná Hačková, Pri jazerách, U Štemberka, Diely od Kuklova, Mláky, Malý Fiďaš, Pri zabitom húští, Na piesku, V kúte, Stredná hora, Pri Konečných lúke, Za Húškami, Nové pole, Na výhone, Pri výsadbe, Pri Valoch, Pod vinohradmi

Miesto, Záhorie:, 10 z 17

Na chmelnici, Laz, Dubník, Na slanisku, Valy, Hurbanka, Hoštácke záhumenice, Pri Vávrových včelíne, Pod jamou, Malé lúky, Na hrudke, Padelky, Na mlyne, Valchovne, Na Galkách, Murínka, Pri Brezových húšti, Na konci, Topole, Margitina mláka, Okrúhle, Pri Trajlinkoch, Dúbravka, Malkovec, Paseky, V kúte, Slanisko, Pri Gutových jazere, Kozí chrbát, Pri kravej hore, Volárka, Panské úhory, Tótne, Záhumenice od lesa, Rázovie vŕšok, Horňákovská, Za Hladíkom, Pod ježovkou, Diely pri jazierku, Podisky, Ságel, Včelkovec, Vypálenisko a Bahno, Húšky, Dubie, Topole, Zánivčie, Spodná Klčovanica, Za luhom, Pasienok, Pavlíkovská, Môstky, Pri Matúškových kozliskách, Dlhá lúka, Šajdička, Bakanovec, Gachovec, Medzi lúkami, Pri záhradkách, Dolné mlyny

Miesto, Záhorie:, 11 z 17

Pri duboch, Hrudy, Piesky, Fojtlínovec, Za balatou, Od chotára, Ferovec, Bizkovská, Vampil, Za Totkami, Sovovská, Pavlíčka, Samkové záhrady, Medzi cestami, Na širokom, Štefkovská, Pri Blanárke, Pri tehelni, Pod Mackových mlákou, Táboriská, Sadenice, Pri krúžku, Malova záhrada, Malé Mliečne pole, Sádky, Ľadovňa, Horvátovská, Mrázových brezy, Široké trávniky, Od Šaštínskeho, Vajdových úhory, Pri rybníčku, Podolky za kríčkom, Pramenisko Rudavy, U obuchových jám, Mokrovské, Smoliarov háj, Dufkových záhrada, Maňovské, Na Habánskej ceste, Hliníky, Čulanka, Pri Martinovi, Dobiaška, Nad dolinou, Pri stodolisku, Brezová hora, Dopierka, Kamenec, Hlaviny, Dudových humence, Piesky a mlyny u Dobiašky, Pod vrchom, Baniarka, Mláky a Pecisko, Stodoly za mostom, Nad Malkovcom, Petrová, Hanšpíle, Pod tehelňou

Miesto, Záhorie:, 12 z 17

Dolina, Kamenná seč, Kultúry, Hurbanec, Pri Sokolovie olší, Linkovec, Pri panskej studni a pri jazere, Michalkových jazierko, U Plankov, Jágarská, Pod Malce, Diely od Sekúl, Pri Pechových roliach, Škripicový výmoľ, Mrázových a Beňkových ohrada, Černých jazierko, Pri mlyne, Kalaštov, Dlhé, Panské nivy, Záhumenice pri kaplnke, Piesky, Za balatou a Dudových humence, Tvrdina, Výmol, Hrušovské, Petrova medza, Lúky pod Rudavou, Pobudovec, Kút, Pri šedivých zelniciach, Pri dube, Hrušovské lesy, Trupových obora, Pri lávke, Maderovka, Čúpava, Petermedza, Pri husníku a Mackových mláka, Volárky, Pod Magdalénkou, Blízkových humence, Šajdová a Behynce, Od novoveského chotára, Na hornom mlyne, Pri struhe, Zvonice, Pri Šajdíkovi, Koziarka, Drábovská, Kotkových niva, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Matulových hrudy, Patrónske, Smrdáčka a Múčkových olšie, Gočálovec, Niže kanála, Konopiská, Predná hora, Pri jazere

Miesto, Záhorie:, 13 z 17

Pri kaplnke, Pri kňažskej, Záhrady a stodoly, Blatisko, Piesky od Novoveského, Klčovisko za tehelňou, Čistonek, Katarinin dvor, Prostredné pole pod hájom, Hlaviny, Rokytie, Diely, Levársky lesík, Stará tehelňa, Lazarová, Za rybníkom, Pri močidle, Pri rektorovej, Na dolných lúkach, Šaštínsky les, Hoštácke pri Morave, Bažantnica, Za Habánskym dvorom, Čárska lúka, Úhory, Bobogdan, Za fabrikou, Balsar, Prostredné, Mláka, Dúbrava, Ohrada, Svätojánska cesta, Klčovanice za tehelňou, Orlová, Hliníky, Pri Kosáku, Zajačia rúbaň, V kaliskách, Stará Morava, Abrod, Pri hruške, Porec, Za majerom od Unína, Sedliacky dolný rybník, Na Ose, Hanzlova roľa, Za mlynom, Niva nad majerom, Pri Karolinom majeri, Štít, Bresty od Radimova, Klčované lúky, Rybárových kučovanice, Obora u topola, Panské, Na Abrode, Michalkovský dvor, Horný rybník, Belveder

Miesto, Záhorie:, 14 z 17

Dlhé noviny, Noviny v kúte, Fafrák, Malé lúky, Za smolnou pecou, Výhon dúbrava, Zajačia seč, Pri peci, Fafruk, Panské, Prostredné pole pod hájom, Niva pri Babinom, Pod Abrodom, Dolný rybník, Veľký Kadlúbok, Kňažské lúky, Nivky, Za kopánkou, Panský majetok, Hanzlova rola, Sady u Pivernuka, Horné lúky, Roztratené lúky I, Za Pláňavou, Hájne, Levársky les, Petrovoveský háj, Malé pole od hája, Pod skepami, Pasoviská, Veľký Laz, Malý Kadlúbok, Za lesným, Za rybníkom, V kališkách, Hríb, Zadné hony, Bresty od Sekery, Panský les, Štrnásta, Veľký kút, Novosádky, Pole k háju, Pod Íly, Podzelená, Krátke noviny, Prídanky pod sadmi, V jedličkách, Pod Hurbánkom, Od zabitého, Lipovec, Bystrá, Malé pole od hrádze, Pole v úzkych, Sekera, Veľká Pláňava, V jazierkach, Malé zbytky, Vinohrady nad sklepmi, Pod synáčkom

Miesto, Záhorie:, 15 z 17

Osemnásta, Lúčky, Pri kameni, Habánske diely, Pri kre, Od hája nad lúku, Otrčhora, Pri ceste, Pri Morave, Lúčky pri Morave, Výhon, Urbárske stavanie, Rasochy, Ožratá, Kadúbek, Kaplnky, Borník, Bahence, Korytiny, Levárske, Malý lekverd, Nepriazne, Pod ml kami, Lúčky, Husaríz, Na slanisku, Pred majerom, U jazierka, Čudovec, U Vrabelčiakov, Za Dúbravou, Záhumenice, Vypálené, Halba, Holešky, Jurečková lúka, Kočov, Hrnčirky, Pod Sadmi, Bahno, Za Jurágmi, Pasienok nad mlákou, Panské po Čajkami, Kylava, Obora, Dolné Kuglové, Hrabník, Dubový vrch, Gašparová, K Furtovi, Grófová, Padelky, Horné Kuglové, Rehákova, Košarina, U Dúbravy, Pole od osuského, U starej píly, Končiny, Podhory

Miesto, Záhorie:, 16 z 17

Kotol, Lopaty, Petruchová, Kremenica, Prostredné vinohrady, Mosnácka, Polesina, Záhumenice, Horné lúky, Pápežov výmoľ, Barinské diely, Malý Barvienok, Medzi vinohradmi, Kolárikovci, Malá Šimkovská, Nad mlákou, Chválenský mlyn, Hliníky, Remenácia, Štvrté, Hrabník, Dráhy, Pod Čajkami, Dlhé kusy, Rakytiny, Borky, Pod Bradlom, Na Puškárovej, Sološnická dolina, Nové Hory, Tichý vrch, Za držbochom, Horné diely od radošovského hája, Strany, Uhliská, Diely za Hrubou cestou, Hrabovky, V hornom lese, Veterník, Pri Lukavci, Pod pílou, Polianky, Paseky, Kruh, Jancová, Medzi vodami, Minárová, Dolné lúky, Kožová, Koštolské, Pri kanáli, Štefkovci, Silasčíková, Mierkové, Malý lázok, Hoštácke pod bažantnicami, Pod Jancovým, Omlade, Hoštácke nivky, Jancové

Miesto, Záhorie:, 17 z 17

Pod hrádzou, Háj, V krúžkoch, Pri bielej hline, Duhrová, Kopánka, Diely barinské, Kozáčky, Zelenice, Nad vinohradmi, Kocúri, Sady, Obora pri topoli, Pod horným lesom, Pod Vajarskou, Lipina, Pod bažantnicami, Panské, Gašparka, Medzi jarkami, Bachračka, Smrdáčky, Laz, Dlhé hony, Malý Peterklín, Závršky, Chorvátske hony, Na čistinách, Chrenkova dolina, Holúbková, Pod Hrenákovými brehmi, Hoštáky, Dúbrava, Hory, Pred dolinou, Veľká Šimkovská, Vojské, Íly, Podmlynárová, Humenice pod bažantnicami

miesto inde

okres Malacky (975x), okres Senica (758x), okres Skalica (395x), okres Myjava (273x), vojenský obvod Záhorie (204x), Borský Mikuláš (133x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (84x), Sološnica (78x), Gajary (78x), Zohor (75x), Láb (73x), Závod (71x), Veľké Leváre (71x), Plavecký Mikuláš (69x), Lakšárska Nová Ves (67x), Borský Peter (65x), Pernek (64x), Jablonica (64x), Rohožník (62x), Malé Leváre (62x), Plavecký Štvrtok (62x), Košariská (61x), Šaštín-Stráže (60x), Lozorno (59x), Brezová pod Bradlom (57x), Cerová-Lieskové (56x), Chropov (54x), Moravský Svätý Ján (53x)
miesto v okres Malacky
miesto v okres Senica
miesto v okres Skalica

Podobné, Záhorie:

3737x turistika, 2394x miesto, 445x orientačný bod, 370x strom, 146x turistické informácie, 141x poľovnícky posed, 72x prístrešok, altánok, 43x ohnisko, 38x orientačná mapa, 22x atrakcia, 16x miesto na piknik, 14x studňa, 14x chranený strom, 8x komín, 6x štôlňa, 6x vodárenská veža, 2x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Záhorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zahorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.