Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » turistika » miesto

Miesto, Záhorie

Miesto v Záhorie

V Záhorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Záhorie:, 1 z 17

Červený Kríž, Zochova chata, Vinohrady parnofajty, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Na Sládkovskej, Pod Jahodníkom, Gazare, Stračinky, Vinohrady Propaste, Stupavská, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Panský dom, Pri svätej studienke, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Pod Handraškou, Na tehelni, Horné ohrady, Baranec, Na nive, Lázky, Nad rybníkom pri cintoríne, Závodnovci, Vinohrady staré hory, Žriedlova dolina, Krúžky II, Na nivách, ZO Darmovise, Na panskej roli, Novomestská, Trávniky, Vinohrady Lištiny, Záhumenice, Malejov, Pláňavy, Dolné lúky, Habánsky dvor, Dolina, U Siváčkov, ZO Hájky, Kopánka, Vinohrady kolébky, Trnovec, Hurbanova dolina, Dolina, U Zemanov, Panské zeme nad Barancom, Kodreta, Pred stanicou, Na jamách, Juhásová a Trvajová, Trvajová dolina, Vinohrady psíky, Zálesné, Blatniakovci, Horné Košariská, Hušek

Miesto, Záhorie:, 2 z 17

Jurčatárovci, Petruchovci, Zazová, Betlehem, Vrbovčianka, Paseky, Záhumenice, Pláčkovci, Nový Dvor, Vágalovci, Pod Kuliškou, Bachárovci, Dolne zahumenice, Holbičky, Juríky, Sojáky, Vlčie jamy, Boháčovci, Ohradená, Maliarikovci, Piatová, Kázikovci, Potúčkovci, Močiare, Ušiakovci, Talčíkovci, Siváci, Sviniarka, Sasákov mlyn, U Borovských, U Vravišov, Bôrikovci, U Rumankov, Mackovia, Dolná Polianka, U Taranov, Rúbané, Nový mlyn, Polákov vrch, Pod valom, Prídavky, Pri mlyne, Slanište, Pučavky, Prielohy, U Zábojníkov, Priečne, Padelkové pole od Kátova, Pri rybníčku, Grmaniská, Nad studienkou, Pod hajtnu, Olšová hora, Lazušky, Horné lúky, U Devanov, Panské, Ikea Industry GATEHOUSE, Továrenská, Troganových lúčky

Miesto, Záhorie:, 3 z 17

Účko, Hlbočina, Ohradky, Vápenky, Močariny, Z hradn, Za pastierňou, Za stávkami, Pri kaplnke, hladky bor, Studené mosty, Nad mraznicou, Teplica, Bahno, teliarova, Ražnisko, Rakáreň, Henrichove záhony, Pohorelisko, U Heribanov, Vlčie jamy, Na lúčkach, Dlhé lúky, V Lakšári, Krížnica, HPV, Čertova hrádza, Mešterova lúka, Husta sec, V ohrade, Levárske lúky, Na Posvätnej, U svätej vody, Rechtorské obecné, Harasek, Za Lakšárom, Pri Zelenkovcoch, Rokytie, Ciglát, Barina, Husáriská, Pod Mikláňom, Henrichov les, Lysický kút, Tvrdzina, Pláňava, Za rybníkom, Hruzovské lúčky, Pod Závrším, Borické, Spálená, Brezička, Pri Jelšine, Na staništi, Kraj boru, Jákovište, U bariny, hor. Dúbrava, Pri Studienke, Junáška

Miesto, Záhorie:, 4 z 17

Dúbrava, Pri jazere, Pod Telarovou, Hrúzove lúčky, Pri hrubej mláke, Rúbanice, Lúky zbytky, Ostrá úboč, Lopušná, Brezvovky, Medzi potokmi, Židovské, Na dolných lúčkach, Nivky pod vinohradmi, Matiaškov vŕšok, Petrmedzie, Pri Šeserovej mláke, Pol hona, Cerovina, Zadný vrch, Davčové, Na ohradách, Diely oskorušské a roľa Lúky, Pod Barancom, Matejkova dolina, Mederie, Šušulákovci, Augustínka, Oskorušské predné diely, Dolné lúky, Pod úbočím, Bahno, Domkárske stráne, Hrčnov, Rechtorské panské, Pod Ostriežom, Pod Vŕškami, Bajcarova dolina, Janov laz, Šošovička, Močiare, Rúbanice, Nivy od Radošoviec, Diely za humnami k vinohradom, Nové hory a lieštiny, Mitrháčka, Ivánkové, Grgás, Hrabovec, Pobudka, Pod úbočím, Mihočkovci, Pod cestou od Radošoviec, Lipiny, Tlstá hora, Lósy, Romanec, Záhumenice, Kresáková, Danov vrch

Miesto, Záhorie:, 5 z 17

Lysina, Pri lúčnej mláke, Husárovec, Drahy, Hrčov, Jasenácke, Záhumenice, Nad poľanou, Tehlárová, Židovské, Bôričie, Čierne blato, Pri Chudých stodolách, Kršiačky, Pod Končinami, Prídanky od Radošoviec, Minárčiny, Lošonská, Rovienky, Pridanky a nivky v uzkych, Za obecnou lúkou, Malcovské lúky, Brezovské, Dlhé rovné, V hore, Kršiačky, Pri Jaseni, Pri peciach, Vzdialenejšie záhumenice, Jelenia hora, Konopiská, Háje, Vargvold, Pridavky v dolnych, Ďaleké baracky, Záhumenice, Slaniská, Blízke baracky, Pridanky za vinohradmi, Za Hoštákom, Úboč, Diely za dedinou, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Cierna skala, Splavek, Diely u splavka, Holá hora, Nový dvor, Malé Vagrvoldy, Pod rúbanicami, Za barackami, Pod hájom, Kamenec, Pole za humny od Unina, Novosady, Hrabovec, Pri studienkach, Kamenište, Na ľadnici, Kamenné vráta

Miesto, Záhorie:, 6 z 17

Za výmoľom, Pod Korlátkou, Halaksová, Matkahezy, U bielej hliny, Za dúbravkou, Nivky a pridanky u haja, Lúky šášovské, Za humná, Pri sasine, Horná mláka, Medzi barackami, Rybnik, Pri hruske, Dvoly, V lazoch, Šenkérových lúky, Smrekovec, Konopniska, Horné chalupy, Sihote, Do Holej hory, Pasečka, Pod hôrkami, Pri Husárových rybníkoch, Medzi krúžkami, Oskorušský les, Pri úzkych trávnikoch, Pod jeleňou horou, Zúbková, Dubový vršok, Chrasťová hora, Deravá skala, Nivky nad lipovcom, Drinovec, Javorinka, Pod potokom, Za uhlom, Pri brezinách, Drinov, Kubášova, Františkova, Tŕnie, Za drinovcom, Pridanky u dolnych, U vrby, Pid dubinou, Letnicie, Vcelniská, Medzi cestami, Dolná mláka, Kraj hája, Pod holou horou, Vítkov kút, Trstinka do potoka, V uzkych, Pri dube, Pole za humni od Unina, Nivky a dlhe podhajky, Pri jarku

Miesto, Záhorie:, 7 z 17

Čierna skala, Dolina, Bravenčí kruh, Trstinka, Oskoruša, Vŕšky, Za humny od Petrovej Vsi, Nad Petenskou, Krštenice, Nad Vťelniskami, Drieňová hora, Junovie vŕšok, Háje nad šášovské, Pole od Stefanova, Horné dubníky, Na kamennom jarku, Dva rady, Nad jamou, Za výmoľom, Úval, Patákové, Malá kamenná dolina, Kúdeľove nivy, Batková, Stará pec, Dolné dubníky, Stádnisko, Malý Fiďaš, Nad lavičkami, V panohe, Pri blate, Pri Valoch, Bahno I, Na výhone, Pri výsadbe, Biele studienky, Pri Oborke, Na vysokých nivách, Pri Havlových lúkach, Za mlynom, Na dráhach, Janovská, Pri dube, Pri Jurančinom kríži, Na slanisku, Pri hlbokej ceste, Pod jamou, Pri zabitom húští, Mláky, Pri Ištokových jazere, Hačková, Janíková, Hoštácke záhumenice, Hurbanka, Pri Komárových kríži, Podielky, Za dubovými hrudami, Hate, Margitina mláka, Včelinec

Miesto, Záhorie:, 8 z 17

Sásie, Valovské, Na chmelnici, Gašparových lúky, Bahulových vŕšok, Pri Hladíkovi, Pri kríži, Pri Jankových kadube, Stredná hora, Banarka, Pri Šimkových lúkach I, V kúte, Baďurka, Za Húškami, Bukovina, V kruhu, Nové pole, Hanglovič, Šipoltové II, Valy, Vŕšky I, Jazerské, Pri Šimkových lúkach II, Dubové hrudy, V studenej vode, Splavek a drahy, Pod Zápačím, Za Topoľami, Nad rybníkom, Nad Oborou, Obora, Diely od Kuklova, Pri Brezových húšti, U blata, Dubník, Cez, Veľký Fiďaš, Pri včelínoch, Otcovská, Bahno II, U Štemberka, Koziarka, Nad lúčkami, Lázek, Pod mlynom, Veľké Mliečne pole, Pri Sokolovie jelší, Na pesermlyne, Pod vinohradmi, Oborka, Pri Vávrových včelíne, Padelky, Pod Vampilom, Bachraňa, Olivy, Za nivou, Nad studenou vodou, Olšov mlyn, V Cajtniach, Pri jazerách

Miesto, Záhorie:, 9 z 17

Pole v sirokych od Unina, Na zbytkoch, Za lavičkami, Struha, Ľadovňa, Na hornom mlyne, Pri tehelni, Medzi mlákami, Murínka, Kolovrátok, Volárka, Od chotára, Linkovec, Pavlíkovská, Michalkových jazierko, Vŕšky, Na vŕškoch, Na Galkách, Záhumenice od lesa, Malova záhrada, Pri stodolisku, Čistonek, Malkovec, Pod Mackových mlákou, Dudových humence, Pri rektorovej, Smoliarov háj, Pri močidle, Stará tehelňa, Kozánek, Medzi lúkami, Pri kravej hore, Panské úhory, Škripicový výmoľ, Pri tehelni, Za balatou, Diely od Sekúl, Hlaviny, Zobokov kút, Hlaviny, Chmeľová mláka, Za Hladíkom, Vajdových úhory, Malé Mliečne pole, Hliníky, Dobiaška, Piesky a mlyny u Dobiašky, Za fabrikou, Včelkovec, Táboriská, Za potokom, Pri duboch, Medzi cestami, Topole, Nad Malkovcom, Pod tehelňou, Prostredné pole pod hájom, Hurbanec, Les, Pavlíčka

Miesto, Záhorie:, 10 z 17

Maňovské, Šajdička, Gachovec, Mokrovské, Sovovská, Pri záhradkách, Za rybníkom, Horňákovská, Ferovec, Pri Blanárke, Brezová hora, Nad hájičkom, Húšky, Ságel, Dúbravka, Sadenice, Pri Sokolovie olší, Piesky od Novoveského, Mrázových a Beňkových ohrada, Balsar, Na piesku, Tančibok, Dubník, Úhory, Pri kaplnke, Pri Gutových jazere, Stodoly za mostom, Diely pri jazierku, Baniarka, Horvátovská, Kultúry, Na dolných lúkach, Bobogdan, Stará vdova, Petrová, Šipoltové I, Pri Martinovi, Štefanove hrudy, Pod vrchom, Na konci, Dlhá lúka, Rázovie vŕšok, Dufkových záhrada, Šaštínsky les, Od Šaštínskeho, U obuchových jám, Čulanka, V kúte, Pri krúžku, Nad dolinou, Dudovie vrch, Pri Trajlinkoch, Rokytie, Ľadovňa, Dolná Hačková, Topole, Široké trávniky, Slanisko, Samkové záhrady, Fojtlínovec

Miesto, Záhorie:, 11 z 17

Bažantnica, Na hrudke, Mrázových brezy, Čárska lúka, Kamenec, Pri Pechových roliach, Okrúhle, Malé lúky, Bakanovec, Pri rybníčku, Pri dubských ohradách, Pri lipke, Blatisko, Bizkovská, Dopierka, Lipovec, Pod Malce, Valchovne, Pri panskej studni a pri jazere, Štefkovská, Kozí chrbát, Vypálenisko a Bahno, Za Totkami, Trupových obora, Od novoveského chotára, Hrušovské, Za horou, Pri husníku a Mackových mláka, Čúpava, Prostredné pole pod hájom, Hrušovské lesy, Pri mlyne, Pri lávke, Za kopánkou, Petrova medza, Smrdáčka a Múčkových olšie, Pri Šajdíkovi, Horné lúky, Drábovská, Spodná Klčovanica, Pobudovec, Výmol, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Predná hora, Kút, Pri struhe, Maderovka, Piesky, Panské nivy, Matulových hrudy, Za balatou a Dudových humence, Tvrdina, Belveder, Pri Laboši a Sokolde, Pasienok, Záhumenice pri kaplnke, Panské, Kotkových niva, Petermedza, U Plankov

Miesto, Záhorie:, 12 z 17

Pod Magdalénkou, Volárky, Gočálovec, Kamenná seč, Vampil, Zvonice, Dolina, Laz, Černých jazierko, Kalaštov, Blízkových humence, Pri šedivých zelniciach, Šajdová a Behynce, Hrubý a malý železník, Pri kňažskej, Záhrady a stodoly, Za rybníkom, Lazarová, Dubie, Sova, Sparištia, Vápenice, Paseky, Štátny les, Prostredné, Na širokom, Sparištia, Jágarská, Levársky lesík, Zánivčie, Panský les, Dolné mlyny, Pod ml kami, Mláky a Pecisko, Podolky za kríčkom, Sádky, Hrudy, Pod ježovkou, Panský les, Podisky, Hoštácke pri Morave, Diely, Za Habánskym dvorom, Za luhom, Veľký železník, Štátny les, Tótne, Piesky, Katarinin dvor, Pri jazere, Hanšpíle, Pramenisko Rudavy, Klčovisko za tehelňou, Javorník, Môstky, Patrónske, Nivky, Stará Morava, Za Pláňavou, Mláka, Pri Karolinom majeri, Konopiská

Miesto, Záhorie:, 13 z 17

Pod Abrodom, Dlhé pri Morave, Zajačia seč, Za mlynom, Štít, Lúky pod Rudavou, Niže kanála, Hliníky, Levársky les, Na Abrode, Pri peci, Pri Kosáku, Za smolnou pecou, Zajačia rúbaň, Dlhé, Klčovanice za tehelňou, Veľký Kadlúbok, Ohrada, Abrod, Porec, Pod synáčkom, V kaliskách, Fafrák, Sedliacky dolný rybník, Kadúbek, Panské, Svätojánska cesta, Horný rybník, Borník, Obora u topola, Orlová, Sady u Pivernuka, Malé lúky, Levárske, Výhon dúbrava, Noviny v kúte, Panský majetok, Dlhé noviny, Pri Morave, Roztratené lúky I, Dolný rybník, Na Ose, Dúbrava, Habánske diely, Pasoviská, Nepriazne, Veľká Pláňava, Zadné hony, Pri hruške, Hanzlova roľa, Výhon dúbrava, Rybárových kučovanice, Fafruk, Solírové, Hájne, Hanzlova rola, Kňažské lúky, Klčované lúky, Pri ceste, Malý Kadlúbok

Miesto, Záhorie:, 14 z 17

Lúčky, Urbárske stavanie, Bystrá, Korytiny, Husaríz, V jedličkách, Kaplnky, Výhon, V kališkách, Malé zbytky, Za rybníkom, Krátke noviny, Malý lekverd, Rasochy, Mosnácka, Veľký kút, Beňova niva, Barinské diely, Hoštácke nivky, Pod zlámanou horou, Hríb, Pod Bradlom, Lazy, Lopaty, Pod Hrenákovými brehmi, Veľký Laz, Hoštáky, Piešťa, Hrnčirky, Gašparka, Diely barinské, Koštolské, Zlámaná hora, Obora pri topoli, Nad Mariášom, Včelín, Michalkovský dvor, Hoštacká hôrka, Za lesným, Polianky, Záhumenice, Kostolná hôrka, Horné Kuglové, Pri kre, Pod Piešťou, Lúčky, Diely za Hrubou cestou, Zámok, Vypálené, Grófová, Bresty od Radimova, Ožratá, Za lesom, Niva pri Babinom, Štvrté, Tŕstie, Bahence, Pod výškou, Horné diely od radošovského hája, Chrenkova dolina

Miesto, Záhorie:, 15 z 17

Za majerom od Unína, Štefkovci, Petruchová, Valovská, Podzelená, Silasčíková, Dolné Kuglové, Štrnásta, Pod Hrubými skalami, Vŕšok, Pri kameni, Chorvátske hony, Nové Hory, Mierkové, Kruh, Pri kohútovom jarku, Červíčka, Za Beňovou horou, Za Blavou, Osemnásta, Niva nad majerom, Na Puškárovej, Novosádky, U Sopkovej, Pod bažantnicami, Humenice pod bažantnicami, Na čistinách, Pod Hurbánkom, Dúbrava, Pod Hurbánkami, Malá Šimkovská, U jazierka, Vinohrady nad sklepmi, Hrabník, Rúbane, Hrabník, Podhory, Uhliská, Pasienok nad mlákou, Padelky, Rudávka, Omlade, Kráľov vŕšok, Budnisko, Polesina, Močiarne tatry, Banky, Pod strateným stokom, Končiny, Remenácia, Paseky, Minárová, Dlhé kusy, Pod Vajarskou, V lese, Veterník, V krúžkoch, Malý lázok, Laz, Pod Kráľovým vŕškom

Miesto, Záhorie:, 16 z 17

Prídavky k humeniciam, Za Beňovou nivou, Štrky, Pápežov výmoľ, Padelky, Bahno, U starej píly, Pod skepami, V hornom lese, Za držbochom, Zelenice, Malé pole od hája, Záhumenice, Pod Mariášom, Od zabitého, Od hája nad lúku, Kremenica, Široká, Rovné, Otrčhora, Hrabník, Horný novosad, Pod Íly, Holešky, Pole k háju, Obora, Pod Čajkami, Kliny, Panské po Čajkami, Závršky, Pri Dubníku, Kopec, Záhumenice, Jurečková lúka, Nad mlákou, Na slanisku, Vinohrady, Panské, U Dúbravy, Za Dúbravou, Pred majerom, Za vinohradmi, Podmlynárová, Rúbané, Rakytiny, Lipovec, Staré zelnice, Sekera, Medzi jarkami, Malé pole od hrádze, Padelky, Kozáčky, Malý Peterklín, Pri bielej hline, Strany, Hliníky, Hoštácke pod bažantnicami, Školnícka hôrka, Halba, Nad Gortňavou

Miesto, Záhorie:, 17 z 17

Rehákova, Prídanky pod sadmi, Pole v úzkych, U verbajky, K Furtovi, Kolárikovci, Veľká Šimkovská, Petrovoveský háj, Bresty od Sekery, Horný les, Bachárka, Valaské, Vŕšok, Sološnická dolina, Kotol, Pod úbočou, V jazierkach, Pod horným lesom, Franvíz, Farské a Pekovičová, Hrajnohovci, Tepličný kút, Hory, V jazerách, Hrudy od Buranského, Prostredné achtele, Medzi vinohradmi, Vajar, Pod horami, Kočov, Holúbková, Malý Barvienok, Panský les, Na siedmych Táľoch, Za Hrčákom horné, Dráhy, Brištie, Medzi vodami, Bzová, Košiar

miesto inde

okres Malacky (1226x), okres Senica (1009x), okres Skalica (448x), okres Myjava (418x), vojenský obvod Záhorie (208x), Borský Mikuláš (136x), Skalica (97x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (88x), Gajary (78x), Sološnica (78x), Zohor (76x), Plavecký Mikuláš (73x), Láb (73x), Závod (72x), Veľké Leváre (71x), Lakšárska Nová Ves (70x), Pernek (68x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Malé Leváre (63x), Košariská (63x), Rohožník (63x), Plavecký Štvrtok (62x), Lozorno (61x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (60x), Brezová pod Bradlom (60x), Chropov (57x), Moravský Svätý Ján (53x)
miesto v okres Malacky
miesto v okres Senica
miesto v okres Skalica

Podobné, Záhorie:

3156x turistika, 2280x miesto, 362x orientačný bod, 137x poľovnícky posed, 104x turistické informácie, 73x strom, 68x prístrešok, altánok, 37x ohnisko, 19x orientačná mapa, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 13x miesto na piknik, 9x studňa, 8x štôlňa, 7x komín, 5x vodárenská veža, 3x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Záhorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zahorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.